Usługi diagnostyczne

Usługi diagnostyczne

Usługi diagnostyczne to jeden z elementów pracy w mechanice samochodowej, który ma służyć przede wszystkim bezpieczeństwu jazdy osób użytkujących samochód.
Diagnostyka polega głównie na sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu, przy czym odbywa się to przy jak najmniejszym demontażu, który nie narusza pod żadnym względem funkcjonowania głównych połączeń elementów. Jest to więc metoda wysoce nieingerencyjna.
Wykorzystuje się tu przeznaczoną do tego celu aparaturę techniczno-pomiarową oraz różnego rodzaju metody badań diagnostycznych. Podczas usług diagnostycznych mechanik ocenia stan techniczny wszystkich układów w pojeździe. Robi to poprzez porównywanie parametrów danego samochodu z właściwymi parametrami określonymi przez producenta. To daje mu czytelny obraz sprawności samochodu.
W czasie tego typu czynności poddaje się kontroli między innymi: hamulce, układ kierowniczy oraz zawieszenie, układ przenoszenia napędu oraz układy zapłonowe i wytryskowe silnika, a także ciśnienie i podciśnienie towarzyszące pracy silnika, akumulator, skład spalin, amortyzatory, instalację elektryczną oraz sygnalizację świetlną i dźwiękową.